Verplichte kwaliteitscertificering voor dienstverleners.

Verplichte certificering van kwaliteit voor dienstverleners:

Vanaf september 2021 geldt er een verplichting voor alle dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie om een certificering van kwaliteit te behalen. Deze certificering toont aan dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die door de Vlaamse Overheid zijn gesteld met betrekking tot klantenservice, personeelsbeleid en financieel beheer.  📜

De Vlaamse Overheid legt specifieke eisen op met betrekking tot dienstverlening aan klanten. Organisaties moeten aantonen dat zij vooraf hun aanbod en voorwaarden aan klanten en derden communiceren, dat zij hun afspraken nakomen en dat zij rekening houden met de behoeften van de klant. Daarnaast moeten zij regelmatig de tevredenheid van de klant peilen. 📋👥

Ook op het gebied van personeelsbeheer worden bepaalde zaken verwacht, zoals het gebruik van human resource methodieken. Organisaties moeten kunnen aantonen en garanderen dat hun personeel over de benodigde vakkennis en ervaring beschikt. Indien nodig moet er training worden gegeven, zodat alle medewerkers hun kennis up-to-date kunnen houden. 📚👩‍🏫

Tot slot heeft de Vlaamse Overheid ook eisen gesteld met betrekking tot financieel beheer. Organisaties moeten hun financiën goed volgen, hun boekhouding correct bijhouden en hun subsidies en premies op de juiste manier besteden. 💰💼

Veel bestaande kwaliteitslabels zijn gericht op het waarborgen van maximale kwaliteit van producten en diensten, maar besteden weinig aandacht aan andere aspecten van beleid, zoals het identificeren en beheersen van potentiële risico's, het voldoen aan de wensen en eisen van klanten, medewerkers en andere belanghebbenden, enzovoort.

Een kwaliteitscertificering die wel aan deze aspecten voldoet, is ISO 9001. De nieuwste versie, ISO 9001:2015, wordt geprezen vanwege zijn bruikbaarheid als beleidsinstrument en praktische waarde bij de dagelijkse sturing van bedrijfsprocessen. Dit managementsysteem legt de nadruk op beheersing in plaats van overmatige administratie. Een ander voordeel van ISO 9001-certificering ten opzichte van andere systemen is dat het een internationaal erkend certificaat is dat bekend is bij huidige en toekomstige klanten. Bovendien heb je volledige controle over het succes van de certificering en ben je niet afhankelijk van derden. 🏆🌐

Als u graag wilt kennismaken met ISO 9001:2015, dan kunnen wij u helpen. We hebben al jarenlange ervaring met het succesvol implementeren van ISO 9001 bij tal van KMO's, inclusief in de sociale sector. Als u geïnteresseerd bent in een vrijblijvende toelichting, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wilt u meer weten over ISO? Lees dan meer over hetoptimaliseren van uw organisatie met een ISO-managementsysteem.  📈📊