Uw adviseur voor certificatie begeleiding

Wij bieden ondersteuning bij het opzetten, optimaliseren en onderhouden van uw managementsysteem, op maat van uw organisatie. We begeleiden u naar een succesvolle ISO-certificatie, helpen bij interne audits, documentrevisies, en bieden opleidingen over ISO-normen en auditvaardigheden.Contacteer ons

Certificatiebegeleiding

Een managementsysteem omvat alles wat een organisatie doet om haar processen en activiteiten te beheren, zodat producten en diensten aan klantverwachtingen en organisatiedoelen voldoen. Deze systematische aanpak volgt de PDCA-cyclus: Plan (doelen stellen), Do (acties ondernemen), Check (evalueren) en Act (verbeteren). Het is een continue verbeteringsbenadering die normaal is voor alle managementsysteemnormen.

ISO 9001

Managementsysteem en kwaliteitssysteem voor het beheer en de verbetering van de kwaliteit van producten en diensten.

VCA*

Level 1 managementsysteem voor het beheer en de verbetering van veiligheid en gezondheid op de werkvloer en de werkomgeving

VCA**

Level 2 managementsysteem voor het beheer en de verbetering van veiligheid en gezondheid op de werkvloer en de werkomgeving