Wat is een managementsysteem?

Wat is een managementsysteem?

Een managementsysteem kan de gehele organisatie helpen om op een geordende manier te werken en te voldoen aan hoge standaarden. Maar wat betekent zo'n managementsysteem eigenlijk? Het omvat alle activiteiten die een organisatie onderneemt om haar processen en activiteiten te beheren, met als doel te voldoen aan zowel de behoeften van de klant als de doelstellingen van de organisatie. Het is een gestructureerde aanpak om specifieke processen gecontroleerd uit te voeren volgens vastgestelde normen. Een belangrijk aspect van verschillende managementsysteemnormen is hun focus op voortdurende verbetering


Elke norm volgt de vier fasen van de PDCA-cyclus:

 • Plan: Definieer het beleid en de doelstellingen.
 • Do: Onderneem actie om deze doelstellingen te bereiken.
 • Check: Evalueer of de doelstellingen worden behaald en risico's effectief worden beheerd.
 • Act: Stuur het beleid indien nodig bij, zodat de vernieuwde werkwijze de nieuwe norm wordt.


Waarom zou een organisatie kiezen voor certificering volgens ISO-normen?

 • Een ISO-managementsysteem zorgt voor een gestructureerde opvolging van processen, wat leidt tot kostenverlaging.
 • Het helpt organisaties zich te richten op de juiste doelstellingen en biedt meer flexibiliteit door tijdig in te spelen op risico's en kansen.
 • Een ISO-managementsysteem bevordert de betrokkenheid van medewerkers, omdat ze actief betrokken worden bij het beleid en het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.
 • Het systeem zorgt ervoor dat organisaties op de hoogte blijven van geldende wet- en regelgeving.
 • Het managementsysteem stimuleert voortdurende vernieuwing en verbetering binnen de organisatie.


Onze diensten omvatten:

 • Ondersteuning bij het opzetten, optimaliseren en onderhouden van een dynamisch en praktisch toepasbaar managementsysteem dat afgestemd is op de cultuur en werkwijze van uw organisatie.
 • Begeleiding bij elke stap op weg naar een succesvolle certificering volgens de ISO-normen.
 • Op maat gemaakte ondersteuning, waaronder interne audits, herziening van documentatie en analyses, en directiebeoordelingen.
 • Opleidingen over de ISO-normen en het uitvoeren van audits.


Bij YKCT beschikken we over de expertise om u te ondersteunen bij ISO-normen, waaronder:

 • ISO 9001: managementsysteem voor het beheer en de verbetering van de kwaliteit van producten en diensten.


We begrijpen uw sector: 

Met onze uitgebreide marktkennis in diverse sectoren zijn we bekend met de uitdagingen waarmee u nu en in de toekomst te maken krijgt.